ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
HUNGARORING SHOP
Kosár megtekintése
Hungaroring Fanc Club
Hungaroring
Termékek
Kosár tartalma
Üres a kosár!
Legnépszerűbb
Airsoft Csapatépítő Program Cégeknek
Airsoft programok
Airsoft Privát Játék
Airsoft programok
Aktív tréning
Vezetéstechnikai tréningek
Hasznos Információ
Ezt nézted meg
RÉSZVÉTELI JEGY BEVÁLTÁSA

’’Tanpálya” Kft. szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása
A ’’Tanpálya” Kft. szolgáltatásaira, képzésire érvényes utalványok a vásárlás napjától számított 183 napig érvényesek az alábbi kivételekkel:

 • a téli felkészítő tréningre igénybe vehető utalványok érvényességére a 13.11. pontban leírtak az irányadók,
 • a motoros tréningekre igénybe vehető utalványok érvényességére a 13.10. pontban leírtak az irányadók.

Amennyiben a vezetéstechnikai és off-road tréningekre vonatkozó utalványok beváltásának meghiúsulása Szolgáltatónál keletkezett vis major eseményre vezethető vissza, és ennek következtében Ügyfél az érvényességi határidőn belül nem tudja felhasználni az utalványt, úgy Szolgáltató köteles az érvényességi határidőt a vis major esemény megszűnését követő 30 nappal térítésmentesen meghosszabbítani.
Az élményprogramokra vonatkozó utalványok előírása:

 • vásárlás napjától számított 183 napig érvényesek;
 • nem átruházhatóak és vissza nem válthatóak, érvényességük nem hosszabbítható
  • a megvásárolt utalványra vonatkozó létszámú csoport egyszer és egyidejűleg használhatja fel az utalványt – vásárlást követően a létszámban, illetve az egyeztetett időpontban való módosítás nem lehetséges.

Motoros tréning utalványokra vonatkozó szabályok:
1./ Földpályás dirt, enduro és enduro cross tréningre szóló utalványok érvényességi ideje a vásárlástól számított 183 nap.
2./ Hegyi tréningre  vonatkozó utalványok érvényességi ideje a vásárlástól számítva érvényesek az alábbiak szerint:

Amennyiben a motoros képzésre vonatkozó utalványok beváltásának meghiúsulása a motoros szezon közben (tárgyév 04.01. – 10.31.) a Szolgáltatónál keletkezett vis major eseményre vezethető vissza, és ennek következtében Ügyfél az érvényességi határidőn belül nem tudja felhasználni az utalványt, úgy Szolgáltató köteles az érvényességi határidőt a következő évi szezon első 2 hónapjára térítésmentesen meghosszabbítani.
A téli felkészítő tréningre vonatkozó utalványok az év folyamán korlátozott időtartamban kerülnek értékesítésre és beváltásra.

 • Az értékesítés tárgyév szeptember 20. és a tárgyévet követő év január 20. között történik.
 • A beváltás tárgyév november 15. és a tárgyévet követő év február 28. között lehetséges.

Az utalvány az azon szereplő tréningre, egy személy, egyszeri részvételére jogosít, saját járművel. Az utalványon szereplő tréningnél magasabb értékű tréningre való beváltásra csak a különbözet megfizetése után van lehetőség. Az utalvány alacsonyabb összegű tréningre nem váltható be, a Szolgáltató pénzt nem fizet vissza. Több kisebb értékű tréningre vonatkozó utalvány nem váltható be egy nagyobb értékű tréningre
Szolgáltató nem egyéni képzést folytat, hanem (tréning fajtától függően) 5 -10 fős csoportokban dolgozik. A képzés elindítása megfelelő számú jelentkező esetén történik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az időpontokat, amelyekre nincs elég számú jelentkező törölje és cserébe újabb időpontot egyeztessen az utalvány beváltójával. Ha a Képző a kis létszámú csoportokat mégis elindítja, az instruktornak lehetősége van a képzést az előírtnál hamarabb befejezni, amennyiben a csoport létszám nem haladja meg az előírt létszám 50%-át.
Szolgáltató havonta, tréning fajtánként a jelentkezés függvényében határozza meg az adott havi tréningek elérhető időpontjait. Az aktuális tréning időpontokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
vezetéstechnikai tréningek: https://tanpalya.hu/site/hu/szolgaltatasok/treningek
motoros tréningek:https://tanpalya.hu/site/hu/szolgaltatasok/treningek
off-road tréningekre, élményprogramokra időpont egyeztetés minden esetben egyénileg történik.
Az utalvány felhasználója ezekből tudja kiválasztani a neki leginkább megfelelőt.
Időpontok:

 • A magánszemélyeknek tartott vezetéstechnikai és off-road tréningek időpontja jellemzően hétvégén vannak, de igény esetén Szolgáltató próbál hétköznapi időpontot is biztosítani.
 • A magánszemélyeknek tartott motoros tréningek legtöbb esetben hétköznap zajlanak.

A Szolgáltató az esetleges műszaki, időjárási vagy egyéb okok miatt az időpont változtatás jogát fenntartja.
Jelentkezési határidő: az adott tréningre az utalványon feltüntetésre kerülő lejárati idő előtt legkésőbb 30 nappal, a  https://tanpalya.hu/site/hu/dates-only/ címen lehetséges, a tréning elnevezésére kattintva.
Kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a

Határidőn túli bejelentkezés esetén reklamációt nem fogadunk el.
Bejelentkezés előtt szükséges előkészíteni az utalványt, illetve a rajta található sorszámot.
Bejelentkezéskor rögzítésre kerül a résztvevő neve, telefonszáma, az utalvány fajtája és sorszáma. A bejelentkezéssel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat a ’’Tanpálya” Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.
Amennyiben az utalvány felhasználója tudomására jut, hogy az előzetesen egyeztetett és megrendelt időpontban a tréningen nem tud részt venni és ezt a Szolgáltató felé a tréninget megelőzően írásban jelzi, úgy lehetőség van újabb időpont egyeztetésére. A Szolgáltatónak minőségbiztosítási és fogyasztóvédelmi okokból időpont módosítást telefonon nem áll módjában elfogadni. Időpont módosításra a Szolgáltató egy alkalommal ad lehetőséget. Amennyiben a résztvevő távolmaradását a tréning megkezdése előtt nem jelzi, úgy a felhasználni kívánt utalványa érvényét veszti, későbbi felhasználására nincs lehetőség.
A tréning esetében annak kezdete előtt fél órával van a gyülekező a Szolgáltató által a visszaigazolásban megjelölt helyen. Amennyiben az utalvány beváltója nem érkezik meg a megjelölt időben, Szolgáltató a késedelemből eredő károkért nem tartozik felelősséggel, mivel az utalvány beváltója a 13.13. pont értelmében tudatában van annak, hogy nem egyedi, hanem csoportos foglalkozáson vesz részt.

Az utalvány felhasználója tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez a Hungaroring Sport Zrt. területére lép be, ahol az alábbi házirendi pontok irányadóak:

a./ A Hungaroring belső területén megengedett sebesség 30 km/h.

b./ A Hungaroring versenypályát, illetve a Hungaroring Sport Zrt. területén található és a Tanpálya Kft. által üzemeltetett egyes tanpályákat kizárólag a tréning idején vagy rendezvény esetén lehet használni kizárólag instruktorok felügyelete mellett. Egyéb esetben szigorúan tilos a fenti társaságok illetékes személyeitől származó kifejezett engedély nélkül igénybe venni, illetve azokra ráhajtani, A teljes kártérítési felelősségen túl, a jelen szabály megsértése alkalmanként 100.000 Ft bírságot, illetve a Hungaroring Sport Zrt. területéről történő határozatlan idejű kitiltást vonja maga után.
c./ Az utalvány felhasználója tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya”  Kft. területén csak a részvételével zajló tréningről, rendezvényről készíthető fotó-, illetve videó, a Hungaroring versenypályán zajló eseményről szigorúan tilos.
d./ Az utalvány felhasználója tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a „Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum területén bármilyen típusú drón használata szigorúan tilos.
e ./ Az utalvány felhasználója tudomásul veszi, hogy a Hungaroring Versenypálya és a ”Tanpálya”  Kft. területén tartózkodó személyek fokozott zajhatásnak lehetnek kitéve, a programon való részvételt kifejezetten ennek tudatában vállalja.
f./ A motoros programok időtartama alatt a Hungaroring Sport Zrt. folyamatos zajmérést végez. A jogszabályban meghatározott maximális megengedett zajterhelést meghaladó zajszintet kibocsátó járműveket a Hungaroring Sport Zrt. a programból kizárhatja. A programon csak gyári kipufogóval, vagy kipufogóba szerelt hangtompítóval rendelkező járművek vehetnék részt.
A tréningen való részvétel előtt az utalvány felhasználója köteles:

 • az ajándékutalványt a regisztráció során az ügyintéző részére átadni, vagy
 • elektronikus utalvány esetén azt mobil telefonján bemutatni, és
 • ifjúsági kedvezményre való jogosultságát igazolni a regisztrációt végző ügyintéző erre irányuló kérése esetén és
 • vezetői engedélyének meglétét igazolni a regisztrációt végző ügyintéző erre irányuló kérése esetén, valamint
 • a pályahasználati feltételeket elolvasni, ezt aláírásával igazolni és azt a tréning végéig betartani.

Kísérőkre vonatkozó szabályok
Mivel a Tanpálya a Hungaroring pálya közepén helyezkedik el és a nem tréningező látogatók számára nincsenek szabadon látogatható programok, így kérjük, hogy a tréningen résztvevővel együtt 1 fő kísérő érkezzen. A kísérők a helyszínen található aulában, vagy az épület előtt tartózkodhatnak.
Kísérő nem tartózkodhat az autóban, kivéve a családi tréning végét, ahol a tréning jellegéből adódóan lehetőség van a gyermekeket az autóba beültetni.
Aki a tréning, vagy rendezvény ideje alatt a biztonsági szabályokat megszegi, vagy gépjárműve a közlekedésbiztonsági szempontoknak nem felel meg (pl. gumiabroncsok állapota, kormányholtjáték, sérülések), az a tréningből kizárható. Az oktatás során az oktató(k) joga, és kötelezettsége, hogy a műszakilag kifogásolható gépkocsikat, a nem megfelelő magatartású résztvevőket biztonsági okokból kizárja az oktatásból.
Aki a tréningről bármilyen okból eltávozik, illetve azt nem fejezi be, a tréningdíj visszatérítésére nem tarthat igényt.
Az utalvány felhasználója tudomásul veszi, hogy a programok alatt kép/hang/videó felvétel is készülhet, amelyen – mint a programokon résztvevő személy – szerepelhet, és ezzel kapcsolatban semmilyen követeléssel nem élhet a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft.-vel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználóival szemben. Ez magában foglalja a lehetőséget, hogy a ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Kft., a felvétel készítői, vagy annak jogos felhasználói a kép/hang/videó felvételt korlátozás nélkül felhasználják, megjelentethessék, nyilvánosságra hozzák. A kép/hang/videó felvétellel kapcsolatos adatvédelmi tudnivalókat a ’’Tanpálya” Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza.
Az utalvány a jogszabály (Ászf. 9. pont) által meghatározott időtartamon túl vissza nem váltható, de átruházható. Ifjúsági kedvezménnyel vásárolt utalvány esetén az utalványt díjmentesen csak olyan személy használhatja fel, aki koránál fogva szintén jogosult a kedvezmény igénybevételére. Egyéb esetben a kedvezményes és teljes árú utalvány különbözetét köteles megtéríteni. A jogosultság igazolását munkatársaink a regisztráció során kérhetik, mely bármely fényképes igazolvány bemutatásával történhet. Az igazolással kapcsolatosan ’’Tapálya” Kft. nem végez adatkezelést.
Az élményprogramokra vonatkozó utalványok kivételével az utalványok lejárati ideje egy alkalommal, 1 hónappal díjmentesen meghosszabbítható. Amennyiben ennél hosszabb időtartamra kérik az érvényesség hosszabbítását, annak díja minden hosszabbítással érintett hónapra bruttó 3.000 Ft.
A hosszabbítási igényt írásban, legalább az utalvány lejárata előtt 1 hónappal, az ertekesites@tanpalya.hu e-mail címre kell elküldeni, amelyet ügyintézőnk írásban igazol vissza. Minőségbiztosítási okokból hosszabbítási kérelmet telefonon elfogadni nem áll módunkban.
Amennyiben az utalvány lejárt és annak hosszabbítását nem kezdeményezték, úgy annak beváltására és az értékének visszatérítésére nincs lehetőség.
A jegy jobb oldalán található perforált rész, amelyen az ár szerepel, letéphető.
A tréningen, programokon való részvételhez érvényes vezetői engedély szükséges, melynek meglétét nem ellenőrizzük a helyszínen, azonban a munkatársunk kérheti a vezetői engedély bemutatását. Az igazolással kapcsolatosan ’’Tanpálya” Kft. nem végez adatkezelést.
Cégeknek (nagyobb mennyiség rendelése esetén) igény szerint egyedi tervezésű utalványt készítünk.
A ’’Tanpálya” Kft. szolgáltatásaira vonatkozó utalványokkal kapcsolatos panasz a jelen ÁSZF 11. pontja szerint történik.

Hungaroring Sport Zrt. szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása
Élményvezetésre és élmény taxira vonatkozó utalványok érvényessége a vásárlás napjától számítva:

 • tárgyévi vásárlás esetén tárgyév szeptember 30-ig,
 • tárgyév szeptember 30-a után vásárolt utalványok esetén pedig a következő év szeptember 30-ig.

Az utalvány biztonságos felhasználása érdekében kérjük fokozottan figyeljenek rá, hogy a bejelentkezés a vásárlást követő 30 napon belül történjen meg az utalványon található elérhetőségen.
A programok május és szeptember között, átlagosan havi 1-2 alkalommal, többnyire hétköznapokon kerülnek megrendezésre. Az utalványok ajándékozása, beváltása során, kérjük fokozottan ügyeljenek a korlátozott beváltási lehetőségre.
Amennyiben az utalványok beváltásának meghiúsulása a szezon közben (tárgyév 05.01. – 09.30.) a Szolgáltatónál keletkezett vis major eseményre vezethető vissza, és ennek következtében Ügyfél az érvényességi határidőn belül nem tudja felhasználni az utalványt, úgy Szolgáltató köteles az érvényességi határidőt a következő évi szezon első 2 hónapjára térítésmentesen meghosszabbítani.
A pályalátogatásra, vagy sétára megváltott utalványok az azon szereplő napon használhatóak fel.

  Airsoft programra vonatkozó utalványok érvényessége a vásárlás napjától számítva:

 • tárgyévi vásárlás esetén tárgyév szeptember 30-ig,
 • tárgyév szeptember 30-a után vásárolt utalványok esetén pedig a következő év szeptember 30-ig.

Az utalvány egy személy, egyszeri részvételére jogosít. Az utalvány átruházható.
Jelentkezési tudnivalók:
Élményvezetés vásárlása esetén:
Kérjük, figyeljen arra, hogy egyes autótípusok elérhetősége korlátozott, időben foglalja le a vezetés időpontját. Az autók változtatásának jogát fenntartjuk!
Jelentkezési határidő: a vásárlást követő 30 napon belül - de nem korábban, mint tárgyév március 1.- a választott gépkocsitípustól függően az alábbi elérhetőségeken lehet:

Angol nyelvű felhasználók részére:

Az adott típusra vonatkozó beváltási információk megtalálhatók az utalványokon, illetve Szolgáltató részletes telefonos tájékoztatást ad azokról erre vonatkozó igény esetén.
Az eseményen való részvételhez érvényes vezetői engedély szükséges, melynek meglétét a helyszínen, a regisztráció során a vezetői engedély szám megadásával igazolni szükséges. Az igazolással kapcsolatosan a Szolgáltató végez adatkezelést.
A sportautók vezetésére kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Az egyeztetett időpontok változtatásának jogát a Hungaroring Sport Zrt. fenntartja.
A program kezdése előtt 48 órával ellenőrizni szükséges az időpont érvényességét a Hungaroring Sport Zrt. weboldalán. Autózásra nem alkalmas időjárási körülmények miatt a programot a versenyirányítás bármikor törölheti. A versenypályán történő esetleges baleset utáni helyreállítási munkálatok elhúzódása miatt előfordulhat, hogy valamely résztvevő nem kerül sorra. Mindkét esetben lehetőség van az utalvány visszaváltására vagy új időpont kérésére. Az utalványok érvényessége nem hosszabbítható meg, vissza nem válthatóak, kivéve a fenti két esetet.
Race Taxi vásárlása esetén:
Jelentkezési határidő: legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt, a választott gépkocsitípustól függően az alábbi elérhetőségeken lehet:

Az adott típusra vonatkozó beváltási információk megtalálhatók az utalványokon, illetve Szolgáltató részletes telefonos tájékoztatást ad azokról erre vonatkozó igény esetén.
A race taxi programon való részvételre kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Az egyeztetett időpontok változtatásának jogát a Hungaroring Sport Zrt. fenntartja.
A program kezdése előtt 48 órával ellenőrizni szükséges az időpont érvényességét a Hungaroring Sort Zrt. weboldalán. Autózásra nem alkalmas időjárási körülmények miatt a programot a versenyirányítás bármikor törölheti. A versenypályán történő esetleges baleset utáni helyreállítási munkálatok elhúzódása miatt előfordulhat, hogy valamely résztvevő nem kerül sorra. Mindkét esetben lehetőség van az utalvány visszaváltására vagy új időpont kérésére. Az utalványok érvényessége nem hosszabbítható meg, vissza nem válthatóak, kivéve a fenti két esetet.
A pályalátogatásra, valamint sétára vonatkozó utalványok az azokon feltüntetett időpontban használhatók fel. A voucher csak a kiválasztott dátumra érvényes. A program 11.00-kor kezdődik és 1 óra időtartamú. A program elindításához minimum 2 fő szükséges az adott napon.
Amennyiben utólag módosítani szeretné az időpontot, kérjük jelezze a szolgáltató visit@hungaroring.hu e-mail címén. A szolgáltató módosítási kérést csak az előre meghatározott időpontokra tud elfogadni.
Az AirSoftprogramra a www.airsoftring.hu/online-foglalas oldalon lehet jelentkezni.
Egyéb tudnivalók
A Hungaroring Sport Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó utalványok a jogszabály által meghatározott időtartamon túl (Ászf. 9.pont) vissza nem váltható, érvényességi ideje nem hosszabbítható.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Hungaroring Sport Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó utalványok beváltásnak teljesítéséért és a szolgáltatás teljesítésének minőségéért.
A Hungaroring Sport Zrt szolgáltatásaira vonatkozó utalványokkal kapcsolatos panasz a vásárlástól számított 1 éven belül jelen ÁSZF 11. pontja szerint történik. 1 éven túl kérdés esetén az alábbi elérhetőségeket tudja igénybe venni:

 • Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring utca 10.
 • Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 10.
 • Telefonszáma: +36 28 444 444
 • Faxszáma: +36 28 441 860
 • Email cím: office@hungaroring.hu

Molishop Kft. szolgáltatásaira szóló utalványok beváltása
A Hungaroring Kart Center gokart utalványai a vásárlás napjától számítva a gokartos szezon közbeni (április-október vége) vásárlás esetén az aktuális időszakban, szezonon kívüli vásárlás esetén pedig a következő szabadtéri gokartos időszak végéig (következő év október vége) érvényesek.
A napijegy egy személy egyszeri részvételére, a bérlet egy személy többszöri részvételére, a Mini GP és Mini GP Extra csomag pedig több személy egyszeri részvételére jogosít. Az utalvány nem névre szóló, átruházható.
Jelentkezési határidő: az utalványon feltüntetésre kerülő lejárati idő előtt legkésőbb 15 nappal a következő linken lehetséges:
http://hungaroringkartcenter.hu/hu/palyafoglalas
Határidőn túli bejelentkezés esetén a Molishop Kft. reklamációt nem fogad el.
Az utalvány a jogszabály által meghatározott időtartamon túl (Ászf. 9.pont) vissza nem váltható, érvényességi ideje nem hosszabbítható.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Molishop Kft. szolgáltatásaira vonatkozó utalványok beváltásnak teljesítéséért és a szolgáltatás teljesítésének minőségéért.
A Molishop Kft. szolgáltatásaira vonatkozó utalványokkal kapcsolatos panasz a vásárlástól számított 1 éven belül jelen ÁSZF 11. pontja szerint történik. 1 éven túl kérdés esetén az alábbi elérhetőségeket tudja igénybe venni:

 • Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
 • Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
 • Telefonszáma: +36-30-973-8370 (nyitva tartási időben); +36-30-992-2302
 • Faxszáma: +36-1-351-3646
 • Email cím: info@hungaroringkartcenter.hu
 
A weboldalon található árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-áfát.