ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
HUNGARORING SHOP
Kosár megtekintése
Hungaroring Fanc Club
Hungaroring
Termékek
Kosár tartalma
Üres a kosár!
Legnépszerűbb
Airsoft Csapatépítő Program Cégeknek
Airsoft programok
Airsoft Privát Játék
Airsoft programok
Aktív tréning
Vezetéstechnikai tréningek
Hasznos Információ
Ezt nézted meg
A Hungaroringen zajló Forma-1 verseny miatt a Groupama Tanpálya 2024. július 18. és július 21. között zárva tart. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez idő alatt csak a Paypal vagy SimplePay rendszeren keresztül kifizetett, valamint a július 16-ig átutalással rendezett elektronikus voucherek kerülnek kiküldésre. A július 16-i banki munkanapot követően beérkezett összegek a július 22-i héten kerülnek feldolgozásra. A részvételi jegyek helyszíni átvétele egész héten szünetel.
Július 18-22. között telefonon sem tudnak velünk kapcsolatba lépni, sürgős esetben kérjük, írjanak nekünk az ertekesites@tanpalya.hu címre.


Köszönjük a megértését!
a Tanpálya Csapata


UTALVÁNY SZABÁLYZAT

 

1. Ajándék utalvány kibocsátó adatai

 • Név: ”Tanpálya” Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
 • Levelezési cím: 2146 Mogyoród, Pf. 49.
 • Telefonszáma: +36 (28) 441 951
 • Email cím: ertekesites@tanpalya.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-078681
 • Bejegyző cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 12334023-2-13

2. Fogalom meghatározások
1.1. Ajándék utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.
1.2. Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben az ajándékutalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.
1.3. Felhasználási időszak: az az időszak, amíg az ajándékutalvány tulajdonosa az ajándékutalványt felhasználhatja.
1.4. Helyszín: az a hely, ahol az ajándékutalvány megvásárolható
1.5. Kibocsátó: az ajándékutalvány kibocsátója
1.6. Vásárló: az a kibocsátón kívüli természetes vagy jogi személy, aki az ajándékutalvány tulajdonosa.
1.7. Beváltó: az az üzlet, vagy szolgáltató, aki jelen ajándékutalvány szabályzat szerint kibocsátott ajándékutalvány elfogadására jogosult.

3. A szabályzat célja
3.1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az ajándékutalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
3.2. A szabályzat területi hatálya: Magyarország.
3.3. A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
3.4. A szabályzatot a kibocsátó bármikor jogosult módosítani. A módosított szabályzat attól az időponttól kezdve hatályos, amikor azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

4. Az ajándékutalvány kibocsátásának célja
4.1. Az ajándékutalvány kibocsátásának célja, hogy olyan ajándékozási lehetőséget teremtsen a vásárlóknak, amely meghatározott ajándéktárgy, vagy szolgáltatás megvásárlása nélkül teremt lehetőséget az ajándékozásra.

5. Az ajándékutalvány kibocsátása
5.1. Az ajándékutalványt a kibocsátó bocsátja ki.
5.2.Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.
5.3. Az ajándékutalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kibocsátó neve
 • ajándékutalványra vonatkozó utalás
 • kibocsátási érték
 • felhasználási időszak
 • ajándékutalvány sorszáma
 • kiadás helye, dátuma, aláírás, pecsét
 • beváltás helye, dátuma, aláírás, pecsét

5.4. Az ajándékutalványok kibocsátási értéke: 5.000 Ft, 10.000 Ft, 20.000 Ft
5.5. Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani.
5.6. Az ajándékutalvány felhasználása időhöz kötött (felhasználási időszak), mely az ajándékutalvány kiállításától számított 1 év.
5.7. Az ajándékutalvány mintapéldányait jelen szabályzat melléklete (1.sz. melléklet) tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül ajándékutalványnak.
5.8. Ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. Sérült ajándékutalványt a kibocsátó nem fogad el.
5.9. A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.
5.10. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
5.11. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

6. Az ajándékutalvány megvásárlása
6.1. Az ajándékutalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vásárló) megvásárolhatja.
6.2. Az ajándékutalvány a kibocsátótól vásárolható meg az alábbi módokon:

 • Személyesen
 • Tanpálya:

            Cím: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10., Tanpálya épülete
Elérhetőség: 28/441-951
Ideje: hétköznap: 9 – 16 óra

A webáruházban megvásárolt ajándékutalvány, postai kézbesítés választása esetén, MPL-en keresztül kerül megküldésre a vevő részére. A kiszállítás díja felszámításra kerül, melynek mértéke függ az ajándékutalvány értékétől.
6.3. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátáskori értékétől.
6.4. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármilyen módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
6.5. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
6.6. A megvásárolt utalvány hátoldala két részből áll, amelyből az első részt az értékesítő a vásárlás alkalmával tölti ki. A kitöltés módja: a kibocsátás helyére, dátumára vonatkozó adatok kézzel való kitöltése, majd az utalvány aláírása és lepecsételése.
6.7. Az ajándékutalvány vissza nem váltható.


 

7. Az ajándékutalvány felhasználása
7.1. Beváltó helyek:

 • ’’Tanpálya” Kft (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.)
 • Hungaroring Sport Zrt (2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.)
 • Molishop Kft (Hungaroring Kart Center) 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.

A beváltó helyek listája nem teljeskörű. A teljes és aktuális lista megtekinthető a www.hungaroringshop.hu weboldalon.
7.2. Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható, aki az ajándékutalvány megvásárlására jogosult.
7.3. Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül a Beváltónál az ajándékutalvány értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni.
7.4. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az ajándékutalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a Beváltó nem köteles vizsgálni az ajándékutalvány tulajdonjogát.
7.5. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az ajándékutalványt a vásárló a Beváltónak átadja és azt a Beváltó munkatársa érvényteleníti. Az érvénytelenítés a beváltás helyének, dátumának az utalvány második részébe történő beírásával, valamint az utalvány aláírásával és lepecsételésével történik.
7.6. Sérült, hiányos, javított dátummal rendelkező, vagy nem a 6.6. pontban foglaltak szerint kitöltött ajándékutalványt felhasználni nem lehet.
7.7. Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. Vásárláskor a teljes összegről kerül a számla kiállításra.
7.8. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben történő visszatérítésére a vásárló nem jogosult.
7.9. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható át.
7.10. A vásárló tudomásul veszi, hogy lejárt ajándékutalványt felhasználni nem lehet.
7.11. A vásárló tudomásul veszi, hogy az ajándékutalvány érvényességét meghosszabbítani nem lehet.


8. A beváltó helyekre vonatkozó szabályok
8.1. Az ajándékutalvány elfogadására az a Beváltó jogosult, amely külön nyilatkozattal elfogadja jelen szabályzatot és regisztráltatja magát a kibocsátónál.
8.2. A kibocsátó a beváltó helyekről nyilvántartást vezet, amelyet a 9. pontban meghatározott módon közzétesz.
8.3. A beváltó az ajándékutalvány elfogadására való jogosultságát a honlapján és a beváltó portálján köteles feltüntetni.
8.4. A beváltó az ajándékutalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg. Amennyiben a vásárló ilyet tapasztal, az ertekesites@tanpalya.hu email címen tehet panaszt.
8.5. Az ajándékutalvány elfogadására való jogosultságról a Beváltó bármikor jogosult lemondani. A lemondását írásban a Kibocsátónak kell bejelenteni.
8.6. A kibocsátó jogosult a beváltó ajándékutalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, ha a beváltó jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi. A kibocsátó ezen döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
8.7. Az a beváltó, akinek az ajándékutalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles a honlapjáról és az üzlet portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését haladéktalanul eltávolítani.
8.8. A beváltó a nála felhasznált ajándékutalványt a kibocsátónál válthatja vissza a felhasználási időszakon belül, havi gyakorisággal, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig. A kibocsátó a beváltott utalványok ellenértékét átutalással fizeti meg a beváltónak az elszámolás benyújtását követő 8 napon belül.
8.9. Sérült, vagy hiányos ajándékutalvány visszaváltására a kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés, vagy a hiány nem akadályozza meg az ajándékutalvány felismerését és azonosítását.
8.10. A visszaváltott ajándékutalványt a kibocsátó megsemmisítheti.

9. A közlemények közzététele
9.1. A kibocsátó jelen szabályzatot, annak módosítását, a beváltó helyek megjelölését, valamint az ajándékutalványokkal összefüggő információkat a www.hungaroringshop.hu weboldalon és saját honlapján is köteles közzétenni.
Dátum: Mogyoród, 2020. december 15.

 

 
A weboldalon található árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-áfát.