ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
HUNGARORING SHOP
Kosár megtekintése
Hungaroring Fanc Club
Hungaroring
Termékek
Kosár tartalma
Üres a kosár!
Legnépszerűbb
Airsoft Csapatépítő Program Cégeknek
Airsoft programok
Airsoft Privát Játék
Airsoft programok
Aktív tréning
Vezetéstechnikai tréningek
Hasznos Információ
Ezt nézted meg
ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki Terméket vesz, rendel, kap és használ, illetve igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció és ajánlat címzettje. Termék(ek) vásárlása esetén az Ügyfél elállási, míg szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén felmondási jogával élhet.
Elállási/felmondási jog gyakorlásának a menete
Az Ügyfél a Termék(ek) átvételétől számított 14 napig jogosult indoklás nélkül elállni/felmondani a szerződéstől (a szerződést). A 14 nap attól a naptól számít, amikor az Ügyfél, vagy a képviselője a Terméket (Termékeket) átvette, vagy a szolgáltatásra irányuló szerződést megkötötte.
Az átvétel napjának számít:

  • elektronikus voucher esetén annak a Szolgáltató által e-mail-en való megküldésének napja,
  • a Termék(ek) személyes átvétele esetén, a személyes átvétel napja,
  • a Termék(ek) postai kézbesítése esetén a postai átvétel napja.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, megteheti azt a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozat minta, vagy egyéb, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatának postán, vagy elektronikus úton való megküldésével a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Szolgáltató az elállási szándék tudomásul vételét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül visszaigazolja.
Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A szerződéstől való elállás esetén Ügyfél köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat megküldésétől számított 14 napon belül az általa kapott terméket (termékeket) visszaküldeni Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt visszaküldi a Terméket (Termékeket). A visszaküldés közvetlen költségei az Ügyfelet terhelik. Utánvéttel nincs lehetőség a Termék(ek) visszaküldésére.
Ha Ügyfél szabályszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során a Szolgáltató jogosult a számára legkisebb költséggel járó fizetési módot választani, amennyiben ehhez az Ügyfél kifejezetten hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy ez nem jelenthet többletköltséget az Ügyfél részére. Egyebekben Szolgáltató az eredeti fizetési móddal megegyező módon tesz eleget pénzvisszafizetési kötelezettségének.

Szolgáltató a pénzvisszatérítést mindaddig visszatartja, míg az Ügyfél a Terméket (Termékeket) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.


A weboldalon található árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-áfát.