ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
HUNGARORING SHOP
Kosár megtekintése
Hungaroring Fanc Club
Hungaroring
Termékek
Kosár tartalma
Üres a kosár!
Legnépszerűbb
Airsoft Csapatépítő Program Cégeknek
Airsoft programok
Airsoft Privát Játék
Airsoft programok
Aktív tréning
Vezetéstechnikai tréningek
Hasznos Információ
Ezt nézted meg
JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Jótállásra, kellék-, valamint termékszavatosságra csak Ajándéktárgy vásárláskor jogosult a Megrendelő.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Megrendelő.

Jótállás
A 10.000 Ft egyedi értékű ajándéktárgy vásárlása esetén jótállás illeti meg a Megrendelőt.

Kellékszavatosság
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vállalkozással szemben.
Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles közölni kellékszavatossági igényét a Szolgáltató felé.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a feltétele:

 • a hiba közlése,
 • Megrendelő igazolása, hogy a terméket a Szolgáltatótól szerezte be.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele:

 • Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
Kellékszavatossági igény esetén az alábbi jogok illetik meg a Megrendelőt:

 • kérheti a hiba kijavítását (ha annak teljesítése nem lehetetlen, vagy a Szolgáltató részére más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
 • kérheti a hibás termék kicserélését (ha annak teljesítése nem lehetetlen, vagy a Szolgáltató részére más igén teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy
 • kérheti az ellenérték arányos leszállítását, vagy
 • a Szolgáltató terhére a hibát kijavíthatja, vagy kijavíttathatja, illetve
 • elállhat a szerződéstől.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, ám ennek a költségeit köteles viselni, kivéve, ha az indokolttá vált, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Termékszavatosság
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával, vagy forgalmazójával szemben.
A termék akkor hibás, ha:

 • nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy
 • nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Megrendelő termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igény esetén a termék hibáját a Megrendelőnek kell bizonyítania.
Termékszavatossági igény esetén az alábbi jogok illetik meg a Megrendelőt:

 • kérheti a hiba kijavítását, vagy
 • kérheti a hibás termék kicserélését.

A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 
A weboldalon található árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-áfát.